Akustikdæmpende vægudsmykning styrker arbejdsmiljøet

Støj og dårlig akustik på arbejdspladsen øger stressniveauet og reducerer effektiviteten blandt medarbejderne. Det viser en undersøgelse af arbejdsmiljøet i åbne kontorlandskaber foretaget af Stressforskningsinstituttet ved Stockholm Universitet. Men heldigvis kan man dæmme op for lydgenerne. 

Den svenske undersøgelse viser nemlig, at kontorer indrettet med lyddæmpende loft- og vægabsorbenter skaber et væsentligt bedre arbejdsmiljø med:

  • Op til 16% reduktion i opfattet forstyrrelse generelt
  • Op til 25% reduktion i opfattet forstyrrelse på tæt hold
  • Op til 21% reduktion i opfattet forstyrrelse på lang afstand
  • Op til 11% reduktion af kognitiv stress 

Design kontorlandskabet med flot og funktionel akustikdæmpning

Resultaterne af undersøgelsen bekræfter at man med akustikforbedring kan styrke både produktivitet og trivsel, og at det derfor godt kan betale sig at indrette det åbne kontorlandskab med det gode indeklima for øje. Med Illuxs akustikbilleder kan man desuden gå skridtet videre og også indtænke det æstetisek aspekt i kontordesignet. 

Vi printer direkte på lydabsorberende akustikplader, som effektivt reducerer støj og samtidig fungerer som æstetiske billeder, der let kan hænges op på væggen.

Akustikpladerne har en unik lydabsortion på op til 0,95-1,0, hvilket betyder, at kun 0-5% af lydenergien reflekteres, når den rammer akustikbilledet.

Læs mere om akustikdæmpende billeder
Læs hele den svenske undersøgelse

Undersøgelsens setup

Den svenske undersøgelse bygger på et casestudie, hvor man undersøgte de virkelige lydforhold på Sundbyberg Rådhus nær Stockholdm.

Lydmiljøet blev undersøgt på to etager med forskellig akustikdæmpende indretning:

  • På den ene etage blev et allerede fornuftigt lydmiljø optimeret med lyddæmpende vægabsorbenter
  • På den anden etage blev loftets lydabsortionsevne forringet ved at udskifte halvdelen af loftabsorbenterne med hårde paneler.

På begge etager ændrede man indretningen uden medarbejdernes viden. Undervejs i testperioden byttede man rundt på lydmiljøet på de to etager og senere tilbage igen uden medarbejdernes viden.

Til at vurdere effekten af ændringerne i lydmiljøerne målte man løbende dBa-niveauet på det to etager samt gennemførte en survey blandt medarbejderne efter testperioden.