MILJØ OG BÆREDYGTIGHED

Vi vil sætte handling bag ordene 
og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Med en stor egenproduktion har vi et naturligt ansvar for at passe på miljøet. Vi er afhængige af jordens ressourcer, og derfor ønsker vi at bidrage til en mere bæredygtig verden gennem en ansvarlig produktion, der minimerer spild og reducerer CO2-udledningen.

Vores arbejde med bæredygtighed er forankret i to af FNs verdensmål, der konkret fokuserer på bæredygtig energi samt ansvarligt forbrug og produktion (mål 7 og 12). For vi tror mere på få realistiske målsætninger end en masse fine ord. På konkrete indsatser, dér hvor effekten er størst.

Efterhånden som vi når vores mål, sætter vi nye, der skridt for skridt kan reducere vores klimaaftryk og sikre en mere bæredygtig produktion og fremtid - for os og for planeten.

Vi er FSC®-certificeret

Som et vigtigt skridt på vejen mod at reducere vores klimaaftryk og sikre en mere bæredygtig produktion blev Illux i 2020 FSC-certificeret. 

FSC-certifikatet er din garanti for, at din vare er produceret under sociale, økonomiske og miljømæssigt ansvarlige forhold. Det indebærer blandt andet, at produktet stammer fra skove, hvor der ikke fældes flere træer, end skovene kan nå at reproducere. Det indebærer også, at produktet kommer fra skove, hvor skovejeren får en ordentlig pris for sit træ og at de lokale skovarbejderes rettigheder er sikret. 

Bag certificeringen står den internationale non-profit organisation Forest Steward Council®, der arbejder for at sikre en bæredygtig skovdrift i alle led af forsyningskæden. Fra træet slår rødder i skoven til det færdige produkt er i forbrugerens hænder. Som FSC-certificeret virksomhed forpligter vi os til, at alle disse led i vores distributionskæde lever op til FSC-standarderne. 

Da vi forpligter os til at følge specifikke procedurer, bedes du kontakte os på post@illux.dk, hvis du ønsker at få registreret din ordre som FSC-certificeret på din faktura.

Se vores FSC-certificering

Dansk produktion

På vores egen fabrik i Skanderborg, Østjylland, producerer vi med respekt for arbejdsvilkår, miljø og dansk håndværk.

Når du handler hos os, er du således med til at støtte danske arbejdspladser og dansk vækst, samtidig med at det er din garanti for ordentlig kvalitet og ordentlige arbejdsforhold. 

Ved at have vores produktion inhouse reducerer vi også vores CO2-aftryk til et minimum, da vi dermed undgår at transportere vores produkter over lange strækninger. 

Made to order

Verden har ikke brug for mere overproduktion. Derfor producerer vi kun det, vi sælger. Det giver dig fleksibilitet til at skræddersy dit billede, men det sparer også miljøet for dyrebare ressourcer.

Som printvirksomhed er vi afhængig af jordens ressourcer. Det er vi bevidste om, og derfor sørger vi med vores made-to-order produktion for, at vi kun bruger lige netop dét, der er nødvendigt. Intet mere.

 

Vi støtter den grønne omstilling

I Illux har vi omlagt 100% af vores el-indkøb til vedvarende og CO2-neutral energi, der er fremstillet ved dansk vindkraft.

Det har vi gjort for dels at skåne miljøet dels for at bidrage til at styrke produktionen og investeringen i miljøvenlig energi.

Se vores VINDenergi klimabevis fra Scanenergi 

Vi investerer i miljøvenlig UV-printteknologi

I vores produktion benytter vi os af den ypperste UV-printteknologi, der leverer maksimale resultater, men med et minimalt aftryk på miljøet. Helt konkret har vi investeret i en  Nyala storformatprinter fra swissQprint med certificeret miljøvenlige blækpatroner.

Greenguard Gold-certificeret blæk
Vores UV-print har et Greenguard Gold-certifikat fra verdens førende uafhængige sikkerheds- og certificeringsorganisation UL Environment.

Det betyder, at printet lever op til nogle af verdens mest kritiske emmissionsstandarder for kemi, og at det dermed ikke afgiver kemikalier og skadelige stoffer som VOC'er (organiske flygtige forbindelser). Det betyder også, at printet er godkendt til brug på hospitaler, skoler og andre faciliteter, hvor særligt sensitive individer kan færdes. 

For at opnå Greenguard Gold-certificeringen er UV-printet testet for mere end 10.000 kemikalier, hvor det har demonstreret lave kemiske og partikelemissioner ved indendørs brug. Det testes endvidere årligt for mere end 10.000 VOC'er for at opretholde certificeringen.

Vores produkter

Vi stiller høje krav til kvaliteten af vores produkter. Det gør vi for at garantere dig det lækreste produkt, men også for at sikre en høj holdbarhed og lang levetid. Vi ønsker ikke, at vores produkter skal være en del af en brug-og-smid-væk kultur, men at de skal fungere som varige minder og smukke kunstværker, der kan pynte på væggen i mange år.

 Er du af samme overbevisning? Og ønsker du at gå skridtet videre og orientere dig efter produkter med særligt miljøvenlige kvaliteter?

Så se nærmere her

Følg os